MAK
WYBIERZ CENTRUM
Strona główna

MAŁOPOLSKIE AKTYWNE KOBIETY

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie:

kobiety  powyżej 30 roku życia, zamieszkujące jeden z  powiatów: brzeskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego, pozostające osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo. 

 


Co oferujemy?

Projekt zakłada wsparcie w procesie aktywnego poszukiwania pracy oraz zapewnienia pomocy doradcy zawodowego, pośrednika pracy 

oraz innych specjalistów w oparciu o potrzeby uczestników.  
 

 

oferujemy:

 

staże

szkolenia

zatrudnienie subsydiowane

 • 3-miesięczny staż przygotowanie zawodowe
  w wybranych instytucjach

oraz

 • stypendium stażowe za każdy miesiąc
 • zwrot kosztów przejazdu
 • szkolenia i/lub doradztwo
  (np. prawo jazdy, komputerowe, językowe, gastronomiczne,  opiekuńcze i inne wg potrzeb kobiet i pracodawców),
  które zakończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
  lub dającym uprawnienia
  do wykonywania pracy

oraz

 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów przejazdu
 • niezbędne badania
 • koszty egzaminów
 • zatrudnienie przez okres 
  6 lub 12  miesięcy
 • dofinansowanie kosztów mieszkania przy samodzielnym znalezieniu pracy daleko
  od swojego dotychczasowego miejsca pobytu.

 

Uczestnik otrzymuje:

•    wsparcie doradcy zawodowego

•    profesjonalne pośrednictwo pracy
•    gwarancję opieki nad osobami zależnymi (starszymi lub dziećmi)
•    pomoc psychologa/terapeuty/prawnika w zależności od potrzeb

 

Kontakt:

Centrum Wsparcia „Kolping”


Brzesko: ul. B. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko, tel. 512 718 654, mail: kobieta.brzesko@kolping.pl


Kraków: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, tel. 12 418 77 67, mail: kobieta.krakow@kolping.pl


Oświęcim: ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim, tel. 512 718 056, mail: kobieta.oswiecim@kolping.pl


Wadowice: ul. Wojtyłów 13, 34-100 Wadowice, tel. 512 718 298, mail: kobieta.wadowice@kolping.pl